O muzeju

O muzeju

Section Header O muzeju

Domovinskog rata u Splitu

Povijest osnivanja
Do 2015. godine postojalo je više inicijativa koje su imale za cilj osnivanje ustanove kojom bi se odala počast poginulim hrvatskim braniteljima i trajno očuvala uspomena na ratna događanja iz Domovinskog rata u Splitu i Dalmaciji. Spominjala se ideja spomen sobe, postava u sklopu jednog od postojećih muzeja te sam muzej. Međutim niti jedna ideja nije realizirana.

Udruge borbenih postrojbi grada Splita tijekom 2015. godine pokrenuli su inicijativu da se u gradu Splitu osnuje Muzej Domovinskog rata. S tim ciljem Grad Split 2. rujna 2015. godine imenuje povjerenstvo koje je imalo zadaću pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za osnivanje Muzeja Domovinskog rata. Na 29. sjednici gradskog vijeća Grada Splita od 30. rujna 2015. usvojeno je navedeno imenovanje povjerenstva i time je formalno započeo proces osnivanja Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

Braniteljske udruge s područja grada Splita također imenuju povjerenstvo sastavljeno od pripadnika branitelja, a koje ima zadaću u koordinaciji s Gradom Splitom i nadležnim službama pratiti i koordinirati osnivanje muzeja te raditi na prikupljanju muzejske građe. Za predsjednika Povjerenstva izabran je umirovljeni bojnik Ivica Bubić (158. BR. i 6. D.P.), ostali članovi su: Čedomir Sovulj Kennedy (4. GBR.), Damir Banić (9. bojna HOS-a), Neven Katić (HRM), Mirko Ramljak (UHBDDR). Dogovoreno je da budući muzej svojom građom pokriva teritorij nekadašnjeg Zbornog područja Split, te se pozvalo da se sve udruge branitelja s tog područja uključe u proces osnivanja budućeg muzeja. Zborno područje Split pokrivalo je teritorij od južnih padina Velebita do Dubrovnika. U borbama na području ZP Split sudjelovale su sve gardijske brigade, a i većina pričuvnih brigada. Uz to, na području ZP Split kontinuirano su se odvijala borbena djelovanja od 1991. godine do 1995. godine. Također je odlučeno da budući muzej nosi naziv Muzej Domovinskog rata u Splitu.

Službeni početak rada na prikupljanju građe započeo je 26. studenog 2015. kada je cijeli projekt predstavljen široj javnosti. Također je na prijedlog Povjerenstva branitelja angažiran kustos Matej Gabrilo sa zadatkom da vodi postupak prikupljanja građe, kao i njenu obradu po pravilima muzeološke struke. Matej Gabrilo završio je diplomski studij povijesti na Sveučilištu u Zadru te je kao kustos Hrvatskog pomorskog muzeja Split radio na stručnim poslovima vezanim uz građu iz Domovinskog rata. Također je doktorand Sveučilišta u Zadru. Nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske te ispunjavanja svih uvjeta koji su propisani, Muzej je osnovan 20. listopada 2017. godine.

Naša

misija

Misija Muzeja Domovinskog rata u Splitu je prikupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija materijalnih i nematerijalnih dobara koji su proizašli iz Domovinskog rata.
Primarna je zadaća Muzeja Domovinskog rata u Splitu sustavno sabiranje građe iz Domovinskog rata, njeno čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, konzerviranje te trajno zaštićivanje. Zadaća Muzeja je njegovanje uspomene na pozitivne vrijednosti Domovinskog rata te edukacija šire javnosti. Poseban je naglasak dan na edukaciju građana Splita, uže i šire okolice, djece, učenika, ali i mladih obitelji te osoba treće životne dobi o Domovinskom ratu te promicanju istine o Domovinskom ratu. Zadaća je Muzeja biti znanstveni centar u kojem će se istraživati povijest Domovinskog rata, ali i rata općenito kao jednog fenomena koji je, nažalost, konstanta svjetske povijesti. Zadaća je Muzeja promicanje mira i tolerancije u društvu.
Nadalje, Muzej ima zadaću objavljivati vlastite publikacije, stručne kataloge, kataloge izložbi, vodiča i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i dokumentaciji iz vremena Domovinskog rata. Vođenje kartoteke, fototeke i druge dokumentacije iz fundusa na području svog djelovanja, sustavno prikupljati, čuvati i obrađivati knjižni fond potreban za stručni i znanstveni rad Muzeja i zainteresirane javnosti. Održavati i organizirati stalne i povremene izložbe, kako samostalno, tako i u suradnji s drugim muzejima i ustanovama u zemlji i inozemstvu, brinuti se o registraturnom i arhivskom gradivu nastalom u radu Muzeja, promicati muzejsku struku u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtićima, školama, fakultetima), te drugim ustanovama i udrugama te zainteresiranim pojedincima, a sve u skladu s Etičkim kodeksom za muzeje, zadaća je koju će Muzej ispunjavati.

Naša

vizija

Vizija Muzeja Domovinskog rata u Splitu jest biti središnje referentno mjesto proučavanja i edukacije povijesti Domovinskog rata. Svojim aktivnostima, izložbama želimo promicati istinu o Domovinskom ratu te širiti pozitivne vrijednosti Domovinskog rata široj javnosti. Naša vizija je moderan multimedijalni muzej, usmjeren ka budućnosti koja svoje izvorište crpi u pobjedi ostvarenoj u Domovinskom ratu. Naša vizija je širenje tolerancije i uvažavanja, izvrsnost i savjesnost u proučavanju, vrednovanju, zaštiti i prezentaciji muzejske građe. Naša vizija je biti vrhunski primjer upravljanja i suradnje. Muzej želi biti mjesto susreta, edukacije, ponosa, pijeteta i domoljublja.
Stoga je vizija Muzeja Domovinskog rata u Splita biti vodeća ustanova u kulturi grada Splita za istraživanje suvremene hrvatske povijesti, vrijednosti Domovinskog rata na kojima je sazdana suverena i samostalna Republika Hrvatska. Muzej će biti ustanova koja doprinosi održivom razvoju i razvoju suvremenog društva. Vizija je Muzeja biti vrhunski primjer upravljanja i prezentacije istine o Domovinskom ratu te referentno mjesto interpretacije suvremene povijesti Splita i Domovinskog rata.

Naši djelatnici