Brigade Hrvatske vojske iz Dalmacije 1991 – 30. obljetnica

Atrij Gradske uprave Grada Splita (Banovina)4. studenog – 4. prosinca 2021.

Brigade Hrvatske vojske iz Dalmacije 1991 – 30. obljetnica

 

Organizator izložbe

Muzej Domovinskog rata u Splitu

 

Autor deplijana i izložbe

Matej Gabrilo

 

Stručne suradnice

Bruna Periš

Petra Šimić

 

Fotografije za izložbu

Udruga veterana 4. gardijske brigade

Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 112. brigade

Tonči Mrša, tajnik UDVDR Šibensko-kninske županije

Udruga veterana Domovinskog rata 114. brigade

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115. brigade

Dane Rendulić

Udruga hrvatskih branitelja veterani 126. brigade Sinj

Josip Čerina

Udruga veterana i prijatelja 141. brigade HV

Udruga 142. brigade HV – Drniš

Udruga 156. brigade Hrvatske vojske

Udruga dragovoljaca 9. srednjodalmatinske bojne HOS-a Rafael Vitez Boban – 1991

Udruga veterana specijalne policije „BATT“ – Split

Božidar Vukičević – Muzej Domovinskog rata Dubrovnik

 

Posuditelji građe za izložbu

Tomislav Lonić

Dane Rendulić

Udruga 156. brigade Hrvatske vojske

 

Pokrovitelji izložbe

Ministarstvo kulture i medija RH

Splitsko-dalmatinska županija

Grad Split

 

Izložba prikazuje ustroj i ratni put brigada Hrvatske vojske Zbornog područja Split u obrani domovine koja se našla na meti velikosrpske politike. Budući da je velik broj brigada s područja Dalmacije osnovan 1991. godine, ovom izložbom proslavile su se i njihove jubilarne 30. godišnjice nastanka.

Izložba je zamišljena kao kombinacija edukativnih panoa i predmeta među kojima su uniforme, vojna oprema te odlikovanja pripadnika dalmatinskih brigada Hrvatske vojske. Izložene predmete sadržajno prati tekst panoa s najvažnijim podacima o spomenutim brigadama te fotografije njihovog ratnog puta tijekom Domovinskog rata. Izložbeni prostor čine muzeografska pomagala poput  panoa, vitrina i lutki uz popratne legende.

Na izložbi su se mogli vidjeti predmeti iz fundusa Muzeja Domovinskog rata u Splitu koje su donirali sami pripadnici postrojbi ili članovi njihovih obitelji, kao i predmeti u vlasništvu braniteljskih udruga i privatnih posuditelja.

Izvor fotografija: Grad Split